Savo svetainėje naudojame tik vieną būtinąjį slapuką. Jis įgalina perduoti svetainės turinį į Jūsų įrenginį, taip pat užtikrina svetainės formų funkcionalumą. Būtinojo slapuko pavadinimas yra PHPSESSID ir jis yra skirtas naudotojo sesijai palaikyti, taip atskiriant Jūsų įrenginį nuo kitų įrenginių. Galioja tol, kol užveriate naršyklės langą. Slapuką galima pašalinti ar išjungti tik pakeitus naršyklės nuostatas. Svetainė gali tinkamai neveikti be šio slapuko.

Įmonių turto draudimas

Įmonių turto draudimas yra draudimo paslauga, skirta sumažinti galimus nuostolius, patirtus dėl įmonės turto sugadinimo ar sunaikinimo.

Kodėl VERSLOdraudimas.lt?

 • geriausia draudimo kaina
 • patikimose draudimo bendrovėse
 • draudimo rizikos pagal Jūsų poreikius
 • draudimo popierizmo sutvarkymas
 • asistavimas po draudimo įvykio

Kiek kainuoja?

 • nemokama!

Ką galima apdrausti turto draudimu?

Įmonių turto draudimu galima apdrausti:

 • Pastatus,
 • Įrengimus ir kitą ilgalaikį kilnojamąjį turtą,
 • Biuro įrangą,
 • Reklamines iškabas,
 • Atsargas,
 • Būsimas investicijas,
 • Kompiuterines programas ir duomenis,
 • Grynuosius pinigus ir kitas vertybes,
 • Papildomas išlaidas, patirtas likviduojant draudiminio įvykio padarinius.

Nuo kokių netikėtų įvykių?

Įmonės turtas gali būti apdraustas praktiškai nuo bet kokių staigiai ir netikėtai atsitikusių įvykių.

Populiariausios rizikos yra:

 • ugnis (gaisras, sprogimas);
 • vandentiekio ir kanalizacijos tinklų avarijos;
 • trečiųjų asmenų tyčiniai veiksmai;
 • vagystė;
 • gamtinės jėgos.

Kur galioja turto draudimas?

Įmonių turto draudimas galioja konkrečioje vietoje. Tai gali būti patalpa, pastatas, žemės sklypas ar kita teritorija, nurodyta draudimo liudijime. Apdraudžiant mobilų turtą (pavyzdžiui, nešiojamą kompiuterį) svarbu iš anksto apibrėžti jo draudimo galiojimo teritoriją ir kitas sąlygas.

Kokia turto draudimo suma ir draudimo įmoka?

Įmonių turto draudimo suma dažniausiai yra turto atkuriamoji vertė. Tačiau neretai turtas yra apdraudžiamas likutine verte, kai kurios turto rūšys - faktine verte. Turto atkuriamąją vertę kartais būna sudėtinga nustatyti, o atkuriamoji vertė, apskaičiuota pagal draudimo kompanijų naudojamas metodikas, dažnai būna netiksli ar netgi visai nepanaši į tikrąją turto atkūrimo vertę. Kadangi nuo to, ar tinkamai bus įvertinta turto atkuriamoji vertė ir, atitinkamai, nustatyta draudimo suma, labai priklauso ar atsitikus draudiminiam įvykiui tinkamai bus atlyginti nuostoliai. Atkuriamosios vertės nustatymui turi būti skirtas ypatingas dėmesys.

Neretai įmonių turtas gali būti apdraudžiamas pirmos rizikos draudimu, t.y. pasirinkta santykinai nedidelė draudimo suma, tikintis, kad didesnis nuostolis paprasčiausiai neatsitiks. Toks pasirinkimas gali sutaupyti dalį draudimo įmokos, tačiau išliks pavojus, kad atsitikus draudiminiam įvykiui, nuostolis galės būti didesnis, nei pasirinkta draudimo suma.

Įmonių turto draudimo įmokos priklauso nuo draudimo sumos, turto rūšies ir jo naudojimo pobūdžio. Ji gali svyruoti nuo kelių šimtųjų procento dalių iki kelių procentų nuo draudimo sumos per metus. Didele dalimi draudimo įmokos dydis priklauso ir nuo pasirinktų draudiminių įvykių, turto apsaugos priemonių ir kitų faktorių.

Kokia turto draudimo išmoka?

Atsitikus draudiminiam įvykiui, draudimo išmoka dažniausiai yra lygi turto atstatymo sąnaudoms. Tačiau ji gali būti mažesnė, jeigu:

 • buvo neteisingai nustatyta draudimo suma, t.y. ji buvo mažesnė negu turto atstatomoji vertė, ir nuostolio dydis viršijo draudimo sumą;
 • buvo sąmoningai pasirinkta mažesnė draudimo suma, siekiant sutaupyti dalį draudimo įmokos;
 • sudarant draudimo sutartį buvo suteikta melaginga informacija apie rizikos faktorius (pavyzdžiui, turto apsaugos priemones), arba turto apsaugos priemonės dėl tam tikrų priežąsčių nebuvo įjungtos.

Kita svarbi informacija

Priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio, jos veiklos rezultatai gali didele dalimi priklausyti nuo įmonės turto būklės. Atsitikus draudiminiam įvykiui (pavyzdžiui, gaisrui gamybinėse patalpose), įmonė ne tik patirtų su turto sugadinimu susijusių nuostolių, bet ir finansinių nuostolių dėl negalėjimo vykdyti veiklos. Todėl būtina apsvarstyti galimybę apdrausti galimus įmonės finansinius nuostolius verslo nutrūkimo draudimu

užpildykite formą